Skip to main content

Schematisch overzicht respiratie en circulatie

Een schematisch overzicht van de verschillende determinanten van het respiratoir systeem en cardiovasculair systeem met zuurstofaanbod (DO2) als centraal uitgangspunt.

Klik op de verschillende onderdelen voor meer informatie. Vanuit hier kan je verder klikken voor meer uitleg, de relatie met de kliniek en voor beïnvloeding van de verschillende determinanten met therapeutische of ondersteunende interventies.

CO = HR x SV. Lees verder
Afterload: wandspanning van de linker ventrikel tijdens de ejectie om de weerstand de overwinnen. Lees verder
Wet van Laplace: de relatie tussen (ventriculaire) wandspanning, druk, straal en wanddikte. Lees verder
Veneuze return: determinant van de preload. Lees verder
Frank Starling Mechanisme: de relatie tussen eind diastolisch volume (EDV) en contractiliteit / slagvolume. Lees verder
De (passieve) ventriculaire wandspanning van de linker ventrikel aan het einde van de diastole. Lees verder
Lees verder over het slagvolume
Belangrijke determinant van het slagvolume. Tevens in relatie met de preload volgens het Frank-Starling Mechanisme. Lees verder
Determinant van de cardiac output en heeft direct invloed op de diastolische vullingstijd. Lees verder
Transport van zuurstof naar de eindorganen is een van de belangrijkste doelen van de circulatie. Vanuit een macrocirculatoir perspectief moet het zuurstofaanbod (delivery of oxygen; DO2) voldoende zijn voor de zuurstofbehoefte (oxygen uptake; VO2) om een anaeroob metabolisme en weefselhypoxie te voorkomen. Lees verder
Hemoglobine als afgeleide van het zuurstofdragend vermogen per L bloed (Hb x zuurstofbindingscapaciteit). Lees verder
Zuurstof of FiO2 (inspiratoire zuurstoffractie).
Belangrijke determinant van de oxygenatie.
CO2 en pH (in relatie met elkaar volgens de Henderson-Hasselbalch-vergelijking). Lees verder
Mean Arterial Pressure. Lees verder over de relatie tussen de cardiac output en de bloeddruk.
Factoren waar de weerstand van afhangt zijn de interne diameter (2r) en lengte (l) van het bloedvat, en de viscositeit (η) van het bloed. Lees verder
Ratio tussen ventilatie en perfusie van longdelen. Indien er sprake is van een ventilatie-perfusie mismatch gaat dit gepaard met hypoxie of hypercapnie. Eenerzijds shunting, anderzijds dode ruimte ventilatie.
Ventilatie: Ademminuutvolume(L) = RR x Vt.
De wet van Hagen-Poiseuille, gecombineerd met de Wet van Ohm (Q = ΔP/R), geeft de relatie tussen volumestroom, drukverschil, viscositeit en diameter. Lees verder
De eigenschap van hemoglobine dat als de concentratie van kooldioxide in het bloed toeneemt, de afgifte van zuurstof aan cellen toeneemt.
Belangrijke determinant van de ventilatie. In relatie met de flow en de drukgradiënt volgens de wet van Ohm. Tevens in relatie met het volumeverschil en de compliantie. Lees verder
Afhankelijk van inspiratoire flow, driving pressure, luchtwegweerstand en compliantie.
Bij gecontroleerde mechanische beademing moet rekening gehouden worden met de tijdsconstante voor volledige expiratie en inspiratie.
Tijdconstante = Compliantie x Luchtwegweestand. De tijdconstante is de tijd die nodig is voor een inspiratie of een expiratie. Belangrijk bij gasdistributie bij de inspiratie en belangrijk als diagnosticum en ter optimalisatie van de ventilator instellingen tijdens de expiratie. Lees verder
Compliantie = ΔV / ΔP. Lees verder
Temperatuur
2,3-DPG (2,3-difosfoglyceraat)
In verhouding met de luchtwegweerstand en drukgradiënt volgens de wet van Ohm.
Drukverschil, drukgradiënt, transmurale druk of driving pressure. In verhouding met de luchtwegweestand en de flow (volumestroom) volgens de wet van Ohm. Tevens in relatie met het teugvolume en de compliantie.
Arteriële zuurstofsaturatie.
Arteriële zuurstofspanning of Partial arterial Pressure of Oxygen.
O2-dissociatie volgens de O2-dissociatiecurve.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *