Skip to main content

Hypoxie

Start

Directe acties

 • Check ventilator en monitoring
  • EtCO2 (disconnectie, luchtwegprobleem, hypotensie)
  • Positie pulsoxymeter
  • O2-toevoer
  • Malfunctie anesthesietoestel: check beademingscurves
  • Lek in circuit of obstructie slangen
  • Start handmatige ventilatie
 • Ausculteer
 • Formuleer DDx a.h.v. bijv. ABC-systematiek en behandel

Differentiaal diagnoses

A – Ademweg

 • Check tubediepte
 • Check obstructie tube, patiënt bijt tube dicht, zuig tube uit
 • Laryngospasme

B – Pulmonaal

 • Niet effectieve beademingsinstellingen
 • V/Q mismatch (meestal is er sprake van een combinatie van dode ruimte ventilatie, shunting en een diffussieprobleem)
  • Dode ruimte ventilatie (vaak goede reactie op ophogen FiO2)
  • Shunt (vaak nauwelijks reactie op ophogen FiO2)
 • Diffusieprobleem
  • Chronisch longlijden
  • Longoedeem

C – Circulatoir

 • Verhoogde metabole O2-behoefte
  • Sepsis
 • Cardiale shunt
 • Artefacten pulsoxymeter door perifere vasoconstrictie
 • Sluit andere cardiale oorzaken uit

Secundaire acties

 • Neem arterieel bloedgas af
 • Verhoog FRC
  • Positioneer in anti-Trendelenburg
 • Overweeg:
  • Verslapping
  • Verdieping sedatie
  • Bronchoscopie
  • Beeldvorming (echo, X-thorax)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *