Skip to main content

Anafylaxie

Symptomen

 • Cutane symptomatologie zoals flushing, jeuk, urticaria, angio-oedeem (90% van de gevallen)
 • Respiratoire symptomatologie zoals bronchusobstructie, glottisoedeem, rhinorroe/neusobstructie (70% van de gevallen)
 • Gastro-intestinale symptomen zoals nausea, braken, buikpijn/krampen, diarree (45% van de gevallen)
 • Cardiovasculaire symptomen (45% van de gevallen)

​1​

Start

 • Benoem verdenking anafylaxie
 • Vraag hulp
 • Haal: adrenaline 1mg/ml en salbutamol 1mg/ml
 • Intubeer, geef 100% FiO2
 • Indien geen pulsaties: start BLS

Directe acties

 • Stop toediening medicatie waarop verdenking allergische reactie
 • Hemodynamische ondersteuning met fluid resuscitation en eventueel Trendelenburg positie
 • Geef adrenaline: 500 mcg IM (zo nodig elke 5-15 minuuten herhalen)
  • Indien onvoldoende reactie: adrenaline IV (titreer 10-20 mcg IV of perfusor 2-10 mcg/min)
  • Indien cardiovasculaire collaps: direct adrenaline 0,1-0,5 mg IV
  • Kinderen: 10 mcg/kg IM (max 0,5 mg IM/keer). Indien perfusor: 0,1-1 mcg/kg/min
 • Overweeg additionele behandeling:
  • Bij aanhoudende urticaria en jeuk: clemastine 2 mg IV (kind: 0,025 mg/kg)
  • Bij aanhoudende onderste luchtweg obstructie: salbutamol inhalatie of 5-10mcg/kg IV
  • Corticosteroïden hebben geen bewezen effect bij acute anafylactische reactie. Rationale: een bifasische en/of lang aanhoudende reactie voorkomen, echter weinig evidence​2​
   • Overweeg bij luchtwegproblematiek: dexamethason 8 mg IV
   • Bij kinderen standaard: dexamethason 1m/kg IV (hoog risico luchtweg problematiek)
  • Indien B-blokker gebruik en niet reageren op adrenaline: overweeg glucagon als antidotum (1-2 mg bij volwassenen en 20-30 mcg/kg met een maximum van 1 mg bij kinderen)
 • Formuleer DDx a.h.v. ABC-systematiek en sluit uit

​3​

Differentiaal diagnoses

Secundaire acties

 • Overweeg plaatsing arterielijn en tweede IV-toegang
 • Bij ernstige reactie: continueer sedatie en intubatie (alert op een bifasische en/of lang aanhoudende anafylactische reactie)
 • Tryptase bepaling in plasma (60-90 min en 24 uur na event)
 • Methyl histamine en methylimidazolazijnzuur (MIMA) in urine (120 min na onset)
 • Consult allergologie voor allergologisch onderzoek
 • Registratie allergische reactie in patiëntendossier

Achtergrondinformatie

Klinische diagnose, die eventueel in een later tijdstip bevestigd kan worden met laboratorium testen en huid testen. Perioperatief en na intubatie is de neuromusculaire blokker het meest voorkomende allergeen, gevolgd door latex en antibiotica. Onder anesthesie of bij diepe sedatie met intubatie kan het eerste symptoom hemodynamische shock zijn, eventueel met beademingsproblemen. De snelheid van ontstaan en ernst van de anafylactische reactie is onder andere afhankelijk van de sensitiviteit van de patiënt en de toedienings route van het allergeen. Intraveneuze toediening en contact met mucosa is geassocieerd met een snel ontstaan en met meer ernstige reacties.

Referenties

 1. 1.
  Campbell R, Kelso J. Anaphylaxis: Acute diagnosis. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/anaphylaxis-acute-diagnosis. Published January 8, 2019. Accessed February 11, 2020.
 2. 2.
  C.K. Liyanage, P. Galappatthy, S.L. Seneviratne. Corticosteroids in management of anaphylaxis; a systematic review of evidence. Eur Ann Allergy Clin Immunol. September 2017:196. doi:10.23822/EurAnnACI.1764-1489.15
 3. 3.
  Campbell R, Kelso J. Anaphylaxis: Emergency treatment. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/anaphylaxis-emergency-treatment. Published February 11, 2020. Accessed January 30, 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *