Voeding op de intensive care

De internationale richtlijnen voor voeding op de intensive care:

Een praktische benadering om de Europese richtlijn omtrent voeding op de intensive care te implementeren is beschreven door Blaser et al. ​3​: Translating the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 2019 guidelines into practice

Overzicht aanbevelingen

Voedingsdoelen

Eiwit is de belangrijkste macronutriënt (de optimale hoeveelheid is onbekend, in de richtlijnen wordt aanbevolen 1,2 tot 2,0 g/kg/dag). Hypocalorische voeding (niet meer dan 70% van het energieverbruik) moet worden aangehouden in de vroege fase van acute ziekte. Na de vroege acute fase, meestal dag 3, kan de calorietoediening worden verhoogd tot 80-100% van het gemeten energieverbruik. Vroege overvoeding is geassocieerd met hogere mortaliteit.

 • Eiwit:
  • 1,3 g/kg/dag samen met energiedoel (gebruik ‘droog’ gewicht, het gewicht alvorens opname IC, alvorens vochtresuscitatie)
  • Obese patiënten (BMI > 30): zelfde targets, maar rekenen met adjusted body weight
 • Energie
  • Vroege acute fase (dag 1-3): < 70% van volledig target
  • Late acute fase (dag 3-7): Volledig target (EE of 20-25 kcal/kg/dag)
  • Recovery fase (> dag 7): Volledig target en overweeg oefeningen

Wanneer en hoe te starten met enterale voeding op de intensive care?

 • Start 24-48 uur na IC-opname indien orale intake niet mogelijk is
  • Vroeg starten met enterale voeding is geassocieerd met een reductie in infecties, echter geen verschil in mortaliteit
 • Begin altijd met een laag tempo onder controle van gastro-intestinale symptomen, refeeding en abdominale druk (indien relevant)
 • Wacht met enteraal voeden indien:
  • ongecontroleerde shock
  • ongecontroleerde hypoxemie, hypercapnie of acidose
  • actieve hoge tractus digestivus bloeding
  • darmischemie
  • abdominaal compartiment syndroom
  • high-output fistula zonder distaal toedieningsroute
  • maagretentie > 500 ml / 6 uur
 • Continue toediening via maagsonde en start post-pylorische toediening bij aanhoudende gastroparese ondanks prokinetica

Behandeling gastroparese

 • Prokinetica: 1. erytromycine, 2. metoclopramide
 • Diepe duodenumsonde

Wanneer en hoe te starten met parenterale voeding op de intensive care?

 • Vroege start met parenterale voeding op de intensive care is normaliter niet aanbevolen. Volledige vroege parenterale voeding wordt als schadelijk beschouwd.
 • In late acute fase (dag 3-7), supplementair, om grote energie tekorten te voorkomen

Beoordeling van het energieverbruik (Energy expenditure – EE)

 • Indirecte calorimetrie indien mogelijk
 • Afgeleid van CO2-productie van de ventilator: EE = VCO2 x 8,19
 • Indien EE niet te bepalen is: 20-25 kcal/kg/dag

Verder lezen

Referenties

 1. 1.
  Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. Published online February 2019:48-79. doi:10.1016/j.clnu.2018.08.037
 2. 2.
  McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient. JPEN J Parenter Enteral Nutr. Published online January 14, 2016:159-211. doi:10.1177/0148607115621863
 3. 3.
  Reintam Blaser A, Deane AM, Starkopf J. Translating the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 2019 guidelines into practice. Current Opinion in Critical Care. Published online August 2019:314-321. doi:10.1097/mcc.0000000000000619

Suggesties of correcties? Contacteer ons via de contactpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *