Bewustzijnsstoornis

Een bewustzijnsstoornis wordt gekarakteriseerd door een verandering in óf het niveau óf de inhoud van het bewustzijn.

 • Niveau van bewustzijn: mate van alertheid (hersenstam, thalami, cortex beide hemisferen)
 • Inhoud van bewustzijn: waarneming, gevoelens, gedachten (frontopariëtale cortex, cortico-thalamisch netwerk)

De differentiaal diagnose van bewustzijnsstoornissen kunnen in het algemeen onderverdeeld worden in drie groepen.

 • Met focale uitval (lateralisatie)
 • Zonder focale uitval
 • Met meningeale prikkeling

Differentiaal diagnoses

Met focale uitvalZonder focale uitvalMet meningeale prikkeling
Vasculaire oorzaken
Beroerte
Vasculaire insufficiëntie
Intracerebrale bloeding
Vasculaire oorzaken
Staminfarct
Vasculaire insufficiËntie
Vasculaire oorzaken
Subarachnoïdale bloeding
Infectieus
Hersenabces
Meningoencefalitis met focale hersenzenuwletsel
Infectieus
Encefalitis zonder meningeale prikkeling
Neurologische gevolgen van systemische infectie
Infectieus
Meningitis
Neoplastische oorzaken
Ruimte innemend proces
Medicamenteus
Sedativa
Intrinsieke neurologische oorzaken
Secundair bewustzijnsverlies bij pre-existente focale neurologie
Intrinsieke neurologische oorzaken
Delirium (hypoactief/stil)
Niet-convulsieve
status epilepticus
Post-ictaal
Verhoogde intracraniale druk
Auto-immuun
Cerebrale vasculitis
Auto-immuun
Cerebrale vasculitis
Traumatische oorzaken
Focale neurologische uitval door traumatisch schedel hersenletsel
Verhoogde intracerebrale druk
Traumatische oorzaken
Diffuse axonale schade (DAI)
Hypothermie of hyperthermie
Endocrien en metabool
Hypo- en hyperglycemie
Hyper- en hyponatriëmie
Hypoxie
Hypercapnie
Hypoadrenalisme
Hypothyreoïdie
Hepatische encefalopathie
Uremische ecefalopathie
Wernicke’s encefalopathie
Differentiaal diagnoses bewustzijnsstoornissen

Benadering van ongedifferentieerd coma

 • Luchtwegmanagement
 • Thiamine toedienen en eventueel glucose toedienen op basis van glucose levels
 • Evt. antidota op basis van verdenking medicamenteus (bijv. naloxon)
 • Kort lichamelijk onderzoek: motorische reactie en pupillen
  • Als er kenmerken zijn van verhoogde intracraniale druk of hernia: osmotherapie met hypertone zoutoplossing of 20% mannitol
 • Algemeen laberatorium onderzoek: met name arterieel bloedgas, nier- en leverfunctie, serumosmolaliteit, ketonen en toxicologisch screenend onderzoek
 • CT-scan
 • Lumbaalpunctie bij verdenking ​​CZS-infectie: chemie en kweken
 • EEG bij verdenking:
  • Hepatische encefalopathie (trifasische golven)
  • Herpes encefalitis
  • Niet-convulsieve status epilepticus

Persisterende bewustzijnsstoornis

CategorieChronisch comaPersisterende vegetatieve status (PVS)Minimally conscious state (MCS)Locked-in syndroomAkinetic mutismeHersendood
AwarenessNeeNeeSomsAlertSomsNee
Slaap-waak cyclusNeeAanwezigAanwezigAanwezigAanwezigNee
PijnprikkelMogelijkMogelijkAanwezigAanwezigAanwezigNee
GCSE1-2 M1-4 V1-2E4 V1-2 M1-4E4 V1-4 M1-5E4 M1 V1E4 V1-4 M4E1 V1 M1
RespiratieMogelijk spontaanSpontaan?Mogelijk spontaanSpontaanNee
EEGSlow waveSlow wave?NormaalSlow waveIsoelectrisch
PET: cerebraal metabolismeErnstig verminderdErnstig verminderd?Normaal, behoudens het gebied van de leasieVerminderdAfwezig
Klinische kenmerken om de staten van aanhoudende bewustzijnsstoornissen te onderscheiden

​1,2​

Referenties

 1. 1.
  Bersten AD, Handy JM. Oh’s Intensive Care Manual. 8th ed. Elsevier; 2019.
 2. 2.
  Monti MM, Laureys S, Owen AM. The vegetative state. BMJ. Published online August 2, 2010:c3765-c3765. doi:10.1136/bmj.c3765

Suggesties of correcties? Contacteer ons via de contactpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *