De zwangere patiënt op de intensive care

De zwangere patiënt op de intensive care heeft specifieke overwegingen, doelen en aandachtspunten voor ondersteuning van de vitale parameters.

Definities

Aterm: 37-42 weken
Prematuur: < 37 weken
Serotien: > 42 weken
Dysmatuur: te laag geboortegewicht
3 trimesters van 3 maanden (ca. 12 weken)

Overwegingen

 • Twee patiënten: moeder en kind
 • Fysiologische veranderingen in de zwangerschap met implicaties als oa. desaturatierisico en aspiratierisico.
 • Neiging tot oedemateuze moeilijke luchtweg (incidentie 1:300, 10x vaker)
 • Hemodynamiek gevoelig voor aortocavale compressie
 • Trombo-embolische complicaties: trombose profylaxe
 • Foetus is tot 12 weken het meest gevoelig voor teratogenese i.v.m. organogenese in deze periode

Anamnese

Voorgeschiedenis

 • Obstetrische voorgeschiedenis, zwangerschapsvoorgeschiedenis met complicaties als bloedingen, hyperemesis

Lichamelijk onderzoek

 • Brede, luide split S1, S3, systolische souffle

Aanvullend onderzoek & consulten

 • Consult obstetrie/gynaecologie: oa. omtrent CTG-bewaking kind

Ondersteuning

Optimalisatie

 • Zuurstoftoediening indien foetale nood

Doelen

 • Vermijd mogelijke teratogenetische medicatie (zie Lareb)

A: Luchtweg

 • Indicatie RSI vanaf 18 weken zwangerschap (N.B. sfinctertonus al verlaagd vanaf eerste weken van zwangerschap) ​1​
 • 48 uur na partus herstel verhoogd risico gastro-oesofageale reflux (behoudens sfinctertonus), maskerventilatie dan weer mogelijk

B: Repiratoir

 • Mechanische ventilatie: chronische respiratoire alkalose van de zwangere.
 • Hoge CO2 kan leiden tot acidose en myocardiale depressie bij de foetus.
 • Erg lage CO2 en ernstige respiratoire alkalose kan de uterine bloedflow en foetale oxygenatie compromitteren.  FiO2 > 50%.

C: Circulatoir

 • Positionering: 18-20 weken LLT (15 graden), of eigen voorkeurspositie patiënt​2​
 • Preserveer uteroplacentaire perfusie (afhankelijk van systemische bloeddruk, MAP > 70 mmHg)

Obstetrische spoedgevallen

 • Pre-eclampsie en eclampsie
 • HELLP syndroom
 • Post-partum bloeding / fluxus
 • Vruchtwaterembolie

Referenties

 1. 1.
  Nejdlova M, Johnson T. Anaesthesia for non-obstetric procedures during pregnancy. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain. August 2012:203-206. doi:10.1093/bjaceaccp/mks022
 2. 2.
  Allman K, Wilson I, O’Donnell A, eds. Oxford Handbook of Anaesthesia. Oxford University Press; 2016. doi:10.1093/med/9780198719410.001.0001

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *