Skip to main content

Hypernatriëmie

Hypernatriëmie is gedefinieerd als Na > 145 mmol/L

 • Mild: 145 – 150 mmol/L
 • Matig: 151 – 160 mmol/L
 • Ernstig: > 160 mmol/L

Natrium is de belangrijkste extracellulaire kation, dus hypernatriëmie gaat altijd gepaard met hyperosmolariteit.

Symptomen

Patiënten kunnen asymptomatisch zijn of hebben symptomen, zoals:

 • Algemeen: zwakte, malaise, verminderde huidturgor
 • Neurologisch (waarschijnlijk bij serum-Na > 155 mmol/L in verband met een hyperosmolaire status en cellulaire dehydratie): dorst, verwardheid, lethargie of juist prikkelbaarheid, focale neurologische uitval, myoklonieën tot insulten, centrale hyperventilatie, verminderd bewustzijn tot coma
 • Cardiovasculair: hypovolemische status, hypotensie, tachycardie
 • Gastro-intestinaal: diarree, misselijkheid, braken
 • Renaal: polyurie, polydipsie

Aanvullend onderzoek

 • Arterieel bloedgas (incl. gluc, electrolyten) en ureum
 • Urine natrium, urine en plasma osmolaliteit
 • Verder aanvullend onderzoek afhankelijk van etiologie

Differentiaal diagnoses

 • Hypovoleme hypernatriëmie (laag extracellulair volume, waterverlies groter dan natriumverlies)
  • Extrarenaal waterverlies (Uosm > 600; UNa < 30): diarree, braken, fistula, significante brandwonden
  • Renaal waterverlies (Uosm 300-600): osmotische diurese, diuretica, post-obstructie diurese
  • Adipsie (Uosm > 600; UNa < 30): verminderde dorst (gedragsmatig of secundair bij hoofdverwonding en hypothalamische schade)
 • Euvoleme hypernatriëmie (Uosm < 300)
  • Diabetisch insipidus (nefrogeen of centraal)
 • Hypervoleme hypernatriëmie (Uosm > 600; UNa < 30; hoog extracellulair volume, natriumverlies is groter dan waterverlies)
  • Natrium intake of toediening (NaBic of hypertoon/sterk NaCl)
  • Conn’s syndroom: hypertensie, hypokaliëmie, alkaliëmie
  • Cushing’s syndroom

Beleid

 • Corrigeer hypernatriëmie door toediening van water oraal/enteraal of met behulp van glucose 5% infuus.
 • Bepaal correctiesnelheid op basis van symptomen en het tijdsbeloop
  • Acute hypernatriëmie (definitie: stijging ≥ 15 mmol/l in < 48 uur) met symptomen: 1-2 mmol/l/u tot symptomen verdwijnen of limiet van 8 mmol/l/dag bereikt is. Meet serum-Na elke 2-4 u.
  • Chronische hypernatriëmie: correctie in 48-72 uur met een limiet van 2 mmol/l/uur correctie of 8 mmol/l/dag (niet het streven). Dit om cerebraal oedeem te voorkomen. Meet serum-Na elke 6-12 uur.
 • Behandeling op basis van de oorzaak:
  • Hypovoleme hypernatriëmie: water oraal/enteraal of hypotoon infuus
  • Euvoleme hypernatriëmie: water oraal/enteraal of hypotoon infuus en bij diabetes insipidus geef desmopressine
  • Hypervoleme hypernatriëmie: stop Natriumtoediening, overweeg diuretica, water oraal/enteraal of hypotoon infuus
 • Bereken totaal lichaamswatertekort voor inschatting infuusvolume: Inschatting totale watertekort = totaal lichaamswater x (serum naturium/140-1)

​1​

Referenties

 1. 1.
  Nederlandse Internisten Vereniging . Hypernatriëmie. Het Acute Boekje. Published February 26, 2019. Accessed February 28, 2021. https://www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/acute_water-_en_elektrolytstoornissen/hypernatriemie.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *